Logo
Logo

Bli medlem i Unga Rörelsehindrade Skåne 2023

Välkommen till Unga Rörelsehindrade Skåne! Vi är en förening för dig som är i åldern 0-32 år. Alla i åldern är välkomna till oss, men vi har fokus på frågor som rör personer med nedsatt rörelseförmåga. Vi anordnar sociala aktiviteter och försöker påverka lokala beslutsfattare i den mån det går för att samhället ska ge oss samma förutsättningar som personer utan nedsatt rörlighet.

Varmt välkommen som medlem till oss!

Regionens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till förbundet Unga Rörelsehindrade.