Logo
Logo

Bli medlem i Unga Rörelsehindrade Norr 2024

Unga Rörelsehindrade Norr är politisk och religiöst obunden organisation vars vision är ett samhälle tillgängligt för alla, oavsett funktionsvariation. Alla ska ha rätt till utbildning, vård och arbete oavsett vilken funktionsförmåga man har. Unga Rörelsehindrade arbetar aktivt med att påverka politiker och beslutsfattare att ta beslut som bidrar till ett samhälle för alla! Vi bedriver även medlemsaktiviteter där erfarenheter byts och den enskilda medlemmen stärks!
Bli medlem och stöd oss i kampen för ett samhälle utan diskriminering, otillgänglighet och fram för allt, allas rätt till ett värdigt och självständigt liv!

Information om medlemsavgift

För att så många som möjligt ska kunna vara med, betalar varje medlem en valfri summa på 100, 150, 200 eller 250 kronor per år. Inbetalning sker till BG 5085-9107. Ange namn och personnummer.

Regionens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till förbundet Unga Rörelsehindrade.